azen:

Zvedací pásy

s pøehýbanými oky, podle ÈSN 27 0147, ÈSN ISO 7593, DIN 61360 a ÖNORM M 9605 èást 3 •Barevné rozlišení nosnosti podle evropské normy. Vetkaný proužek usnadòuje rozlišení nosnosti. •Faktor bezpeènosti 7.


cena: na dotaz

Zvedací pásy

s pøehýbanými oky, podle ÈSN 27 0147, ÈSN ISO 7593, DIN 61360 a ÖNORM M 9605 èást 3

• Barevné rozlišení nosnosti podle evropské normy. Vetkaný proužek usnadòuje rozlišení nosnosti.
• Faktor bezpeènosti 7.


cena: na dotaz

Kruhové smyèky

podle ÈSN 27 0147, DIN 61360 a ÖNORM M 9605 èást 3

•Kruhové smyèky ze 100% polyesteru jsou pøi nejvyšší nosnosti lehké, pružné a mìkké a tedy šetrné k nákladu a pøíjemné pro vazaèe.

•Barevným kódováním a pruhy se znaèením nosnosti se uživateli usnadòuje jejich rozlišení.


cena: na dotaz

Kruhové smyèky

podle ÈSN 27 0147, DIN 61360 a ÖNORM M 9605 èást 3

•Kruhové smyèky ze 100% polyesteru jsou pøi nejvyšší nosnosti lehké, pružné a mìkké a tedy šetrné k nákladu a pøíjemné pro vazaèe.

•Barevným kódováním a pruhy se znaèením nosnosti se uživateli usnadòuje jejich rozlišení.


cena: na dotaz