azen:

Øetìzy tøídy 10, 1 pramenné

Øetìz se zavìšovacím èlánkem a hákem s vidlící. Prùmìr od 6 do 13mm. Tzn. nosnost od 1400 do 6700kg. Délky od 1m.


cena: na dotaz

Øetìzy tøídy 10 2 pramenné

Dvojzávìs s vidlicovými háky a zavìšovacím èlánkem. Prùmìr od 6 do 13mm. Tzn. nosnost od 2000 do 9500kg. (dle úhlu sklonu), délky od 1m.


cena: na dotaz

Øetìzy tøídy 10 3 pramenné

Trojzávìs s vidlicovými háky a zavìšovacím èlánkem. Prùmìr od 6 do 13mm. Tzn. nosnost od 2360 do 11200kg. (dle úhlu sklonu), délky od 1m.


cena: na dotaz

Øetìzy tøídy 10 4 pramenné

Ètyøzávìs s vidlicovými háky a zavìšovacím èlánkem. Prùmìr od 6 do 13mm. Tzn. nosnost od 3000 do 14000kg. (dle úhlu sklonu), délky 1m.


cena: na dotaz

Nekoneèný øetìz se zavìšovacím èlánkem tøídy 10

Provedení do smyèky. Nekoneèný øetìz se zavìšovacím èlánkem. Prùmìr od 6 do 13mm. Tzn. nosnost od 2000 do 9000kg. Délka dle pøání. (možnost i dvojsmyèky).


cena: na dotaz

Nekoneèný øetìz tøídy 10

Nekoneèný øetìz spojený demontovatelným èlánkem. Prùmìr od 8 do 13mm. Rùzné nosnosti. Libovolná délka.


cena: na dotaz

Øetìz tøídy 10 s háky na obou koncích

Prùmìr od 6 do 13mm. Tzn. nosnost od 1400 do 6700kg. Délky od 1m.


cena: na dotaz

Øetìz tøídy 10 se závìšovacím èlánkem na obou konc

Prùmìr od 6 do 13mm. Tzn. nosnost od 1400 do 6700kg. Délky od 1m.


cena: na dotaz