Mapa stránek:     Produkty & služby    -    Nabídka služeb    -    Školení obsluh manipulačních vozíků
Řazení:

Školení obsluh manipulačních vozíků

V rámci prevence rizik podle ustanovení § 101 a 102 zákona 262/2006 Sb. - Zákoníku práce ve vazbě na znění čl.3.3.2 ČSN 26 8805, NV 24/2003 Sb. a dalšími předpisy je zaměstnavatel v souvislosti s provozem manipulačních vozíků s vlastním pohonem povinen zajistit proškolení obsluh, resp. budoucích obsluh manipulačních vozíků.

Typy školení obsluh manipulační techniky:
1. školení budoucích obsluh – základní školení a praktické zaučení na požadovaný druh vozíku
2. periodické školení – pro pracovníky vlastnící již průkaz řidiče vzv

Školení probíhá přímo u provozovatele s použitím jeho vozíků.

Po absolvování základního kurzu se vystavuje průkaz obsluhy manipulační techniky. Při opakovaném školení se vystavuje potvrzení o absolvování opakovaného školení a provede se zápis do evidenčního listu obsluhy manipulační techniky

Opakované periodické školení se provádí 1x ročně.


cena: na dotaz