Řazení:

Technické kontroly manipulační technikyTechnickou kontrolou se zjišťuje technický stav manipulačního vozíku a stanovují se podmínky pro další bezpečný provoz. K provádění těchto kontrol využíváme nejmodernějších technologií:
1. decelerometrické zařízení, kteřé měří přesný brzdný účinek
2. dynamometr, který měří sílu v tahu, tudíž reálnou nosnost vozíku.
3. přístroj pro měření bodu varu brzdové kapaliny

Dále provádíme kontrolu veškerých zařízení, jež jsou součástí vozíku včetně měření stavu nosných vidlic a řetězů.

Typy manipulační techniky:
čelní vysokozdvižné vozíky s dieselovým, plynovým a benzínovým pohonem čelní akumulátorové vysokozdvižné vozíky boční a čtyřcestné vysokozdvižné vozíky ručně vedené akumulátorové vozíky s elektrickým pojezdem, zdvihem akumulátorové plošinové vozíky, dieselové a akumulátorové tahače vychystávací vozíky, retraky teleskopické manipulátory ostatní speciální zvedací zařízení O výsledku technické kontroly se vystavuje protokol včetně doporučeného data následující technické kontroly a závěrů nebo doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující technické kontroly.

Technická kontrola se provádí dle novely ČSN 26 88 05/2000, zákonu 262/2006 Sb. 1x ročně.

Pokud máte zájem o provedení technické kontroly vozíku, kontaktujte nás na e-mail adrese palan@palan.cz.


cena: na dotaz